Řád půjčovny

( pozorně prostudujte )

 • Zapůjčení a Platební Podmínky:

  • Vybavení je k dispozici po předložení občanského průkazu, složení zálohy a zaplacení půjčovného.
  • Platba je nutná vždy před zapůjčením a platí se na dobu přesně uvedenou v půjčovní smlouvě.
 • Vrácení Vybavení:

  • Nájemce je povinen vrátit vybavení v domluveném termínu, čisté a v přiměřeném stavu opotřebení.
  • Při vrácení je třeba předložit podepsanou "Smlouvu o zapůjčení vybavení".
 • Sankce za Zpoždění:

  • Zpoždění při vrácení je penalizováno dalším započatým dnem půjčovného.
  • Prodloužení termínu je nutné nahlásit předem osobně, telefonicky nebo e-mailem.
 • Škody a Ostatní Sankce:

  • Za škody přesahující běžné opotřebení je nájemce odpovědný a povinen je uhradit.
  • Znečištěné nebo nevysušené vybavení je postihováno pokutou 50,- Kč za každý kus.
  • V případě úplného znehodnocení vybavení platí nájemce škodu ve výši zůstatkové hodnoty. Nájemce není povinen hradit půjčovně škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla vadou materiálu půjčené věci. Zničené věci zůstávají v majetku půjčovny. 
 • Ztráty a Odcizení:

  • Za ztráty nebo odcizení nájemce hradí pořizovací cenu nového vybavení.  
  • Nevrácené vybavení po 10 dnech od ukončení doby půjčení vede k propadnutí celé zálohy. Nájemce nemá nárok na vrácení zálohy v žádné výši. Nemá, ale ani nárok ponechat si půjčené vybavení. Do doby jeho úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné.
 • Ochrana Osobních Údajů:

  • Nájemce souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Odpovědnost a Používání Vybavení:

  • Nájemce používá vybavení na vlastní odpovědnost a je odpovědný za všechny škody, zranění nebo smrt způsobené jeho použitím.
 • Platnost Smlouvy:

  • Půjčovní smlouva nabývá platnosti při převzetí vybavení nájemcem a končí při jeho vrácení pronajímatelem.
 • Souhlas se Správou Osobních Údajů:

  • Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou a zpracováním svých osobních údajů podle platných právních norem.